Kontaktinformation

Postadress:
Box 272 69, 102 53 Stockholm

Besöksadress:
Södra Hamnvägen 15

Telefon:
08-556 943 30

E-post:
info@sjomanskyrkan.com

Sjömanskyrkan i Stockholm

Södra Hamnvägen 15