Mission to Seamen – Så började det!

Det var under 1800-talet i England som ”Mission to Seamen” växte fram som ett svar på sjöfolkets då rotlösa och socialt utsatta situation.

I Stockholm startade en mer organiserad sjömansvård i slutet av 1:a världskriget, året var 1917.

”Vintern var ovanligt bister och blockaden från de stridande makternas sida skärptes, varför en allmän stagnation i sjöfarten inträdde. Sjömansvårdens arbetet måste därför under första månaderna inskränkas till nödhjälpsarbete. Att bispringa blottställda sjömän med mat och logi, kläder, skodon osv.”

Det var långt innan samhället skaffat sociala skyddsnät som kunde vara till hjälp för arbetslösa sjömän.

Om du vill läsa Sjömanskyrkan i Stockholms historia, kan du på kyrkan låna biskop Lars Carlssons bok ”75 år med Sjömansinstitutet”.

Idag…

Huvudman för Sjömanskyrkan i Stockholm är Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm- Sjömansinstitutet. I styrelsen ingår representanter för Svenska kyrkan, för andra sjöfartsorganisationer och sjöfolkets fackliga organisationer.

Foto: Holger.Ellgaard

Läs boken om Sjömanskyrkan i din dator eller telefon

År 2017 fyllde Sjömanskyrkan i Stockholm 100 år. Under jubileumsåret gav vi ut en bok om de första hundra åren, med foton, intervjuer och historiska återblickar. Nu kan du läsa Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet 100 år digitalt.

Ladda ner boken kostnadsfritt i PDF-format.
PDF-fil ca 20MB

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet 100 år

Copyright: Catharina Silberman och Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet

ISBN: 978-91-639-5112-1