Malmö

Sjömanskyrkan i Malmö

I Malmö hamn bedrivs sjömanskyrkligt arbete. Sjömansprästen jordfäster gamla sjömän och lyssnar till oroliga hjärtan, besöker fartyg och bistår i praktiska angelägenheter.

Kontaktinformation

Fiskehamnsgatan 3, 211 18 Malmö
Besöksadress: Fiskehamnsgatan 3
Telefon: 040-27 93 43

Skicka e-post

Hemsida: Sjömanskyrkan i Malmö

Sjömanskyrkan i Malmö

Sjömanskyrkan i Malmö