Våra verksamheter

Fartygsbesök

Sjömanskyrkans huvuduppgift är fartygsbesök i Stockholms Hamnar och närhamnar. Under perioden Maj-Oktober besöker vi även kryssningsfartygen i Frihamnen och Värtahamnen.

Vi besöker bl a dessa hamnar:

  • Värtahamnen
  • Frihamnen
  • Södertälje
  • Nynäshamn
  • Bergs oljehamn

Värtahamnen

Stockholm

Frihamnen

Stockholm

Södertälje hamn

Södertälje

Nynäshamn

Nynäshamn

Bergs oljehamn

Nacka

Läsrumsverksamhet

I våra lokaler kan besökare njuta av en stunds gemenskap över en kopp kaffe eller läsk, läsa tidningar och böcker.

Spela biljard, använda våra datorer, nyttja free wi-fi och köpa souvenirer.

Gudstjänstliv

Sjömanskyrkan i Frihamnen har ett litet kapell som du är välkommen att besöka.

Sjömanskyrkans församlingstillhörighet är Oscars församling. För mer info om gudstjänster besök www.oscarsforsamling.se

Diakoni

Mycket av Sjömanskyrkans diakonala arbete handlar om socialkurativ hjälp i form av samtal i vardagslivet bland annat om relationer, ensamhet, miss­bruk, ekonomiska svårigheter, myndighetskontakter etc.

Pensionärs- och föreningsverksamhet

Under årtionden har Sjömanskyrkans Vänner samlats till olika aktiviteter.

Aktiviteterna har varit många och varierande.

Nya medlemmar är alltid välkomna!